Børn kan også fortryde og få dårlig samvittighed

fortælletime ved Jens Peter Madsen – Fotograf Ard Jongsma

Velkommen til næste Fortælletime LIVE

Onsdag den 18. marts kl. 16 – 17

I denne fortælletime LIVE fortæller jeg tre barndomshistorier, som handler om hændelser, som man fortryder og som kan give en dårlig samvittighed. I forbindelse med historierne taler jeg om, hvorfor det er vigtigt at erindre sin egen barndom og at fortælle historier om den. Dagens historier kommer fra fortællinger om “En dreng med en livlig fantasi”, som inviterer børn og deres voksne til fortællende samvær om barndommen i “gamle” dage og i nutiden.