25 år med mundtlig historiefortælling

Et tilfælde åbnede mine øjne for de perspektiver og muligheder som mundtlig historiefortælling har haft de seneste 25 år. Jeg var efterskolelærer og opdagede, at jeg havde en værdifuld arv fra min barndom, hvor mundtlig historiefortælling var en naturlig del af samværet med mine bedsteforældre og senere mine skolelærere..

Jeg kunne fortælle historier, som var så livfulde og sanselige, at lytterne selv fik travlt med at erindre deres egne historier.

Jeg havde helt fra mine første år nydt den oprindelige tradition for at fortælle bibelhistorie, danmarkshistorier, sagn og myter, eventyr og lokale skrøner ”lige ud af hovedet og uden bog”.

FOTO: ARD JONGSMA

Jeg fik tidligt ry af at være ”En dreng med en livlig fantasi”, når jeg digtede videre på de historier som jeg hørte og på mine egne oplevelser, hvor der ofte var brug for en fantasifuld udvej på livets udfordringer.

Projekter og medier


Fortællegruppen Børneliv 1999-2009

1. maj 2009

Et undervisningsforløb – Barndomsprojektet – ved Fyns Pædagogseminarium, hvor jeg var ansat som seminarielærer fra 1995 – 2008 var udgangspunkt for en række projekter omkring…

Read more

Digitalstoryteller

2. oktober 2009

Digitalstoryteller

Digitalstoryteller – Mundtlig historiefortælling i nye sociale medier. Projektet har fra efteråret 2009 produceret og publiceret videoer på YouTube.com med traditionel mundtlig fortællekunst i samarbejde Erling Hjernø og Carsten Legaard samt en række andre fortællere. Projektets mål er, at overvinde adskillelsen mellem den som fortæller og den som oplever historien.

Gennem den mundtlige fortællings traditionelle form og udtryk samt videooptagelsen har projektet arbejdet på ideen om at skabe et ”digitalt nærvær” mellem fortæller og lytter. Videoerne, som blev produceret, ligger fortsat på Youtube.com på disse playlister:

2009 – 2010

2011

2013 – 2016

 

Read more

Sporjagt – børn og billeder

17. september 2010

Sporjagt – Børn og billeder – Fortalt af historiefortæller Ole Lambertsen med baggrund i hans tidligere arbejde som kunstpædagog ved Brandts udstillinger i Odense. Historiefortæller Jens Peter Madsen udviklede ideen og var instruktør af videofortællingerne henvendt til undervisere i faget billedkunst.

Materialet blev produceret i 2010 med støtte fra Undervisningsministeriets tipsmidler og i samarbejde med Erling Hjernø.

På Youtube er der en playliste med alle 14 videoer.

 

Read more

Spoken Word Festival

6. november 2010

Spoken Word Festival

Jens Peter Madsen var i 2010 initiativtager til den første Spoken Word Festival i Odense i samarbejde med en kreds af aktive folk fra fortæller-…

Read more

Storyspotting

17. december 2011

Konceptet Storyspotting er udviklet af Jens Peter Madsen i samarbejde med Erling Hjernø. Med afsæt i fortællekunstens traditioner og metoder samt videomediet har de to…

Read more

Iværksætteri – Madsen og Hjernø – Stjerneskibet 2008 – 2012

1. maj 2012

Samarbejdet om Fortællegruppen Børneliv blev udgangspunkt for et udviklende samarbejde med musiker Erling Hjernø i iværksætterfirmaet Madsen&Hjernø, som stod for en række udviklingsprojekter omkring personlig…

Read more

MeeWee Room

5. november 2012

MeeWee Room

MeeWee Room. I samarbejde med EU projektet Kids´n Tweens Lifestyle og virksomheden TRESS udviklede kulturvirksomheden Madsen&Hjernø i 2011-2012 prototypen af et digitalt fortællerum, kaldet MeeWee Room,…

Read more

Storybox for børn

17. december 2012

Projektet Storybox for børn startede, da Jens Peter Madsen medvirkede i og instruerede andre fortællere til filmet storytelling for børn i Mee Wee Room i…

Read more

Billund-fortællere

12. april 2013

Projektet Billund-fortællere handler om at udbrede kendskabet til de lokale fortællere i Billund, som kan fortælle om hvordan byen blev til. Jens Peter Madsen har…

Read more

1960erhistorier

5. august 2014

1960erhistorier

1960erhistorier er 134 videoer med historier og beretninger fortalt af nogle af dem, som var børn og unge i 1960erne 1960erne har i eftertiden fået…

Read more

Danmarkshistorie fortalt som i gamle dage

7. maj 2015

Danmarkshistorie fortalt som i gamle dage. Denne projekt-titel henviser til en epoke, som vi lidt ringeagtende omtaler som ‘den sorte skole’.

Før skoleloven blev ændret i 1958 var det almindeligt at lærere fortalte danmarkshistorie, bibelhistorie, naturhistorier og meget andet i skolen lige ud af hovedet og uden bog. Flere af nutidens lærere søger denne tradition igen, og i forbindelse med 200 års jubilæet for den danske skole i 2015, fremstillede vi disse 4 videoer for at illustrere traditionen.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYeCpA2ODrobLCyykBx3qgU48kVkI-JnU

Kontakt os, hvis du er interesseret i at vide mere om at fortælle historier på den måde. Jeg tilbyder et foredrag om brugen af mundtlig fortælling i skolen.

Read more

StoryIN på Vrå Højskole

16. juli 2015

Fortællefestivalen StoryIN udviklede Jens Peter Madsen for Vraa Højskole i 2015 – 2017. StoryIN er en to døgns nonstop festival for mundtlig fortælling og ordkunst…

Read more

StorySlam

14. november 2015

StorySlam startede Jens Peter Madsen i 2015 i samarbejde med fortælleren Maria Junghans og Uteater, Odense Teaters åbne scene. Projektet har nu til huse hos…

Read more

Videoblog

1. juni 2016

Videoblog

Sommeren 2016 byggede jeg mig et interimistisk videostudie i mit hjemmekontor i Davinde. Det bestod af et kamerastativ, en iPhone, et bagtæppe og det for hånden værende lys. Fra en famlende start har min videoblog udviklet sig til en række videotaler med bud til alle, der interesserer sig for historiefortælling, og fremadrettet er det mit mål at lægge flere kræfter i dette spor.

Her er et eksempel på min videoblog

Og her kan du "bladre" i flere videotaler

Read more

Storybox.dk

12. december 2016

Storybox.dk

Storybox.dk er det første internetforlag for mundtlig fortællekunst og et forsøg på at give historiefortællerne i Danmark deres egen digitale scene.

Åbnet i december 2016 af makkerparret Jens Peter Madsen og Carsten Legaard efter flere års fælles eksperimenter med mundtlig fortællekunst som videomedie.

Forlaget vil præsentere video værker af professionelle mundtlige fortællere. Som f. eks. dette

Read more

Pligten bød

5. juli 2019

Pligten bød

PLIGTEN BØD er en fortælling i fire dele om pligten til at komme nødstedte til undsætning. Udgivet 5. juli 2019 på storybox.dk – digital fortællescene….

Read more

Fortælletime DIREKTE

23. april 2020

Fortælletime DIREKTE

Corona-nedlukningen af Danmark blev bebudet den 12. marts 2020. En uge senere var alle foredrag og engagementer enten aflyst eller udsat. Til alt held havde…

Read more

Mit synspunkt:


De fleste mennesker tilbringer i dagens verden mange timer foran skærme og højtalere. De arbejder og lader sig underholde af spil, film, video, podcast og musik. Og de kommunikerer med kollegaer, familier og venner gennem Facebook, Instagram, Twitter og Snapchat.

Medierne er fyldt med historier, som fortælles på mange forskellige måder gennem tekster, billeder, film, tegninger, podcast, lydmontager m.m.

Jeg har gennem mange år været optaget af den mundtlige fortælling, som er den ældste måde at fortælle historier på, og som også i nutiden rummer nogle helt særlige muligheder for menneskers udveksling af betydningsfulde historier.

  • Den mundtlige fortælling er forbundet med samvær og nærvær mellem den som fortæller og den eller de som lytter.
  • Den realiseres i sprogets evne til at skabe indre forestillingsbilleder = fantasi i et lyttende og betragtende menneskers hjerner.
  • Den skaber og udvikler mening og sammenhæng mellem den som fortæller og den eller de som lytter.
  • Den bygger på både fortællerens og lytterens erfaringer, livssyn og tro, som spiller en betydningsfuld rolle for det sociale fællesskab som opstår, når der fortælles historier.


Før i tiden foregik den mundtlige historiefortælling i de sociale fællesskaber – i familierne, lokalsamfundene og i samfundet i det hele taget. Det foregik, når folk mødtes til fester, i forsamlingshuse, på højskoler, i kirker etc.

I nutidens samfund er der opstået flere nye sociale fællesskaber, hvor mennesker mødes og har brug for at fortælle og høre de historier, som kan give den enkelte mening og sammenhæng i tilværelsen.
Det sker også i de nye sociale medier på internettet, hvor mennesker kan være sammen med andre i fællesskaber uden at mødes direkte og i fysisk tilstedeværelse.

Jeg er som inkarneret mundtlig historiefortæller optaget af, hvordan netop den tradition finder plads og kan gøre gavn i de nye sociale medier på internettet. Som initiativtager og iværksætter har jeg igennem de seneste 10 år været idemand og organisator for en række projekter og nye medier.

Anne Corlin

Designskolen i Kolding

Blandt de medvirkende var der både børn, voksne uden fortælleerfaring og professionelle forfattere og foredragsholdere. Jens Peter Madsen evnede med sin store erfaring at favne det store spænd, og flere af de medvirkende har efterfølgende rost ham for hans måde at skabe tryghed i en uvant situation, for hans måde at hjælpe historierne frem og for hans nærvær.
Som projektleder er jeg selv meget tilfreds med de opstillede bænke og deres fortællinger, og jeg kan anbefale Jens Peter Madsen som storyteller konsulent til lignende projekter.


adDressE

Vandmøllevej 6. Davinde
5220 Odense SØ