Historiefortæller, Jens Peter Madsen har i en årrække involveret sig i Folkebevægelsen mod Ensomhed.

Næsten 600.000 (2021 tal) eller hver tolvte voksne danskere føler sig svært ensomme.

Svær ensomme forstås i undersøgelsen som mennesker som er plaget af ensomhed hver dag. Det er ikke blot de pågælden personers problem, men hele samfundets problem. Offentlige undersøgelser peger på, at deres livskvalitet er stærkt forringet, at de er mere syge end andre, lever kortere og oftere rammes af andre livsstils belastninger.

Han peger på, at mange mennesker i nutidens fortravlede hverdag, kommer til at savne færdigheder og muligheder for at fortælle deres personlige historier og dele livserfaringer med andre mennesker. Det er derfor vigtigt at vi giver os bedre tid til at lytte til vore medmenneskers personlige historier. Vi kan også selv blive mere bevidste om, hvilke personlige historier vi ønsker at fortælle vore nærmeste.

Svage fortællekompetencer kan efter fortællerens opfattelse være en af flere årsager til at mange mennesker føler sig svært ensomme.

Jens Peter Madsen opfordrer enkeltpersoner, foreninger og virksomheder til at bakke op om kampen mod ensomhed og støtte vedtagelsen af en national strategi mod ensomhed

Bidraget til kampen mod ensomhed foregår:

– Internetportalen Fortaellergaven.dk  som tilbyder underholdning og fortælle oplevelser til frivillige sociale projekter.

– Bidrag til “Ensomhedscharter Odense”

– I bidrag til siden “Historier til døren” på Storybox.dk

I bidrag til kampagnen Flersomhed

– I projektet Kulturcafe i samabejde med Boligsocialt Hus, AOF m.fl.

Kronikker  i Kristeligt Dagblad og Avisen Danmark sammen med Gitte Overgaard, AOF Center Odense

I Fortælletime DIREKTE

Fortælletime Online i samarbejde med AOF Center Odense

Bidrag til National Strategi mod Ensomhed i Danmark sammen med Røde Kors og Ældre Sagen

 

Det kunne også være ...

Storybox for børn

Storybox for børn
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}