Et undervisningsforløb – Barndomsprojektet – ved Fyns Pædagogseminarium, hvor jeg var ansat som seminarielærer fra 1995 – 2008 var udgangspunkt for en række projekter omkring mundtlig fortælling i det pædagogiske arbejde. Herunder projektet om, at fremdrage egne barndomserindringer og fortælle barndomshistorier som en vej til indsigt i, hvordan livet ser ud fra barnets synsvinkel.

Arbejdet førte til dannelsen af Fortællegruppen Børneliv, som i samarbejde med musiker Erling Hjernø skabte fire  fortælleforestillinger med udgangspunkt i barndomserindringer. Forestillingen blev vist til forældre – og personalemøder i skoler og daginstitutioner over hele landet, som oplæg til samtaler om betydningen af at arbejde med og fortælle egne barndomserindringer i det pædagogiske arbejde.

Den kendteste af forestillingerne ”En dreng med en livlig fantasi” blev opført et utal af gange, og er stadig aktiv i mine foredrag og i den digitale publikation på storybox.dk

adDressE

Vandmøllevej 6, Davinde
5220 Odense SØ


Tags


Det kunne også være ...

Min H. C. Andersen

Min H. C. Andersen

Min barndoms yndlingshistorie

Min barndoms yndlingshistorie
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}