Ny Fortællegrupper

Den nye danske fortællebevægelse er på vej mod nye højder. Nye fortællegrupper bliver dannet rundt i landet og online på nettet.

Flere faggrupper, enkeltpersoner og kunstnere efterspørger de mange kvaliteter som den mundtlige fortælletradition og – kultur har udviklet gennem, årtusinder.

Historiefortæller Jens Peter Madsen har haft traditionen med fra sin tidligste barndom og skoletid og han har udviklet og aktualiseret traditionen  og kunsten gennem et langt liv som lærer og professionel historiefortæller.

Han har været fortællende lærer i en årrække på en efterskole og blev ansat som underviser i mundtlig fortælling ved Pædagoguddannelsen i Odense i 1994.

Han var aktiv i stiftelsen af Odense Fortællekreds i 1997, hvor han har været formand og ordfører i flere perioder.

Han var initiativtager til starten af Spoken Word Festival i Odense i 2010 og har i årene været involveret i opstarten af fortællefestivaler, fortællegrupper m.m. hvor han har været instruktør, leder, iværksætter, organisator m.m.

I de seneste år har han været initiativtager til opstarten af flere nye fortællegrupper, herunder Vejleegnens Fortællekreds, Østfynske Fortællere, Online Fortællegruppe, Bronx i Bolbro og flere initiativer er på vej.

Han stiller også gerne sin kunst og erfaring til rådighed, hvis du har lyst til at starte en lokal fortællegruppe der hvor du bor eller online.

Se muligheder og betingelser her

” I Vejle var vi et par stykker, der gerne ville til at starte en fortællekreds. Vi inviterede Jens Peter og satte en annonce i avisen. Knapt 20 interesserede dukkede op. Jens Peter fortalte dels et par historier, og dels gav han os gode råd til, hvordan vi kunne starte en fortællekreds.Det blev en dejlig aften i Vejle. Jens Peters fortællinger var fantastiske og godt for os at høre en professionel fortæller. Bagefter gav Jens Peter os nogle opgaver, så vi allerede den første aften fortalte historier for hinanden. Det var en god motivation og en inspiration til start til os – og nu er vi en lille gruppe fortællere i Vejle, der nyder at mødes en gang om måneden. Det kan varmt anbefales at bruge Jens Peters erfaring til opstart af en fortællekreds” Lene Poulsen, Vejle Egnens Fortællekreds

Det kunne også være ...

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}