Et genhør:

Hør historien om Lille Claus og Store Claus genfortalt frit efter histyoriefortællerens hukommelsen og som du selv husker den med fryd fra din egen barndom.

Varighed: ca. 30 minutter

Pris: 3 - 4000


Et foredrag:

Genhør med historien om ”Lille Claus og Store Claus” spejlet i Jens Peters lokaliteter og personer i barndommens landsby. Suppleret med de dramatiske historier fra bibelhistorien og fra de lokale skrøner, som alle foregik i de samme lokaliteter. Mange tilhørere kender de samme historier og kommer i tanker om dem som de selv faldt for.

Varighed: 1 ½ - 2 timer

Pris: 4 - 6.000

Et Værksted

Lær hvordan du oversætter en længere fortalt eller læst historie til en indre film eller billedbog, som gør at du kan genfortælle din yndlingshistorie efter metoden ”lige ud af hovedet og uden bog”

Varighed 2 – 3 timer

Pris: 6000

Min barndoms yndlingshistorie

De fleste af os fik fortalt eller læst historier højt som børn, som af en eller anden grund blev vores favoritter i kortere eller længere tid. Nogle af dem holder måske for altid. Det var historier, som vi fik fortalt igen og igen eller billedbøger eller videoer, som vi bare ville kigge igen og igen. Nogle gange udmattede vi de voksne, som, ikke orkede mere.

Hvorfor der er sådan med nogle historier, gives der nok ingen enkle forklaringer på, men generelt handler det nok altid om at vi fandt noget i historierne, som vi kunne se os selv i.

De fleste har lagt den slags historier bag sig og har det måske kun som et sjovt og pudsigt minde, som dukker op når vi genser eller genhører historien.

Men for de mange som har med børn at gøre i deres voksenliv, som forælder, bedsteforælder, lærer eller pædagog, så kan det være rart og udbytterigt at vende tilbage til sin barndoms yndlingshistorier. Se eller høre dem igen. Genkalde erindringer om den gang de kom ind i vores liv. Reflektere over hvorfor de måske fik en særlig betydning for os.

I sådan et stykke pædagogisk arbejde, ligger måske vigtig viden og erfaringer med hvordan børn anvender historiers fiktive univers, og hvordan man som forælder, pædagog eller lærer kan anspore børn til anvende historier i deres personlige udvikling og dannelse.

Jens Peter Madsen har gennem sit arbejde som seminarielærer og historiefortæller anvendt sine egne yndlingshistorier som veje til viden og indsigt i at se verden med barnets øjne og fra barnets synsvinkel, og han deler gerne sine erfaringer og ideer med forældre, pædagoger og lærere.

Han genfortæller en eller flere af sin egen barndoms yndlingshistorier, og søger de erindringsbilleder, som han har forbundet med historierne.

Og han inspirerer sine tilhørere til at erindre deres egne yndlingshistorier.


Tags


Det kunne også være ...

Da bedstefar var dreng

Da bedstefar var dreng

Fortæl de gode historier

Fortæl de gode historier
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}