En dreng med en livlig fantasi – ikon


Et udvalg af Jens Peter Madsens barndomshistorier ”En dreng med en livlig fantasi” findes i video og lyd på Storybox.dk.

Pris: 4 – 6.000

Foredraget kan streames fra Storybox.dk til jeres storskærm. (40 – 120 minutter efter behov).

Se og hør et eksempel her

En dreng med en livlig fantasi

Er et målrettet oplæg til at erindre og fortælle dine egne barndomshistorier

Foredrag eller kursus for forældre, lærere og pædagoger samt bedsteforældre og oldeforældre. Når vi fortæller vore børn om ”dengang vi var børn” deler vi vore livserfaringer med vore børn og skaber et rum for, at børnene får lyst til at dele deres erfaringer med os. Når børn fortæller om deres liv opstår der noget så sjældent og vigtigt som en dialog om livets store og små udfordringer.

Fortælling af historier om ”Den gang vi var børn” har særlig stor betydning efter et års Covid19 nedlukning og deraf følgende angst og usikkerhed, som vore børn har lidt under.

Jens Peter Madsens historier er – i modsætning til mange andre barndomshistorier – muntre historier om det gode børneliv; fantasien, legen, bedste venner, gode voksne, sjove oplevelser, drømme, skarnstreger og meget andet, som får de fleste mennesker til at smile saligt, når de gode erindringer vælder frem.

Det er ikke, fordi alt var lyst og godt i fortællerens barndom, men det er, fordi det altid var de gode og lyse historier, som gav ham livsmod, fantasi og kræfter til at overvinde modgang og vanskeligheder.

Arbejdet med egne barndomserindringer har været et gennemgående tema i Jens Peter Madsens arbejde som seminarielektor og som historiefortæller. Det har også været et centralt tema i en række projekter og udviklingsarbejder samt i flere artikler og publikationer.

Jens Peter Madsen giver med udgangspunkt i forestillingen ”En dreng med en livlig fantasi” og andre kendte barndomshistorier et bud på, hvordan livet og verden kan se ud fra barnets synsvinkel. Han fortæller, så de, som lytter – på trods af store forskelle i tid og sted – får mange nye og uventede erindringer om deres egen barndom. Det skyldes ifølge Jens Peter Madsen ”at langt det meste af det som nutidens børn oplever på mange måder er helt det samme nu og den gang vi var børn”.

Jens Peter Madsen viser med konkrete eksempler fra sine egne historier, hvordan du erindrer mere fra din egen barndom, og hvordan du kan gøre dine erindringer til fortalte historier. Historier, som kan få dine børn, børnebørn eller oldebørn til at lytte.


Tags


Det kunne også være ...

Du skulle have mødt min bedstemor

Du skulle have mødt min bedstemor
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}