Historiefortælling i skolen 1, foto Max Fischer 5211446

Historiefortælling vinder frem i den danske folkeskole. Ledere, lærere, pædagoger og forældre efterspørger igen de personlige værdier og holdninger i mødet mellem børn og deres voksne.

Højere faglighed, test og kontrol løser ikke i sig selv den danske skoles udfordringer. Vi har brug for en frisættelse af skolen, hvor levende, kreative og fortællende voksne kan optræde personligt og autentisk i deres undervisning og i deres samvær med eleverne.

Derfor taler både folkevalgte og skolens daglige brugere nu om at sætte skolen fri – at arbejde sammen om skolen.

Fortællingen er den bærende sprogform, når mennesker ønsker at dele personlige erfaringer, normer og følelser med hinanden. Mundtlig fortælling og lærerens metodefrihed får derfor en voksende betydning i nutidens og fremtidens danske skole.

Når du er lærer, skolepædagog, skoleleder eller skolebestyrelsesmedlem, kan du engagere historiefortæller Jens Peter Madsen til:

Et inspirations oplæg/talk eller foredrag til den næste konference, pædagogiske dag, medarbejdermøde eller forældremøde om, hvorfor det er vigtigt at være fortællende i sin undervisning og sociale samvær med børn og unge. Oplægget krydres med relevante og muntre historier fra fortællerens repertoire og konkrete ideer til hvordan deltagerne selv kommer i gang og/eller udvikler sig som fortællende lærere, pædagoger eller forældre. Længden tilpasses efter jeres ønsker og muligheder fra 20 – 120 minutter.

En underholdende oplevelse med udgangspunkt i forestillingen ”En dreng med en livlig fantasi” som hjælper lytterne med at erindre mere fra deres egen barndom, og som  inspirerer og giver dem lyst til at skabe deres egne personlige barndomsfortællinger til brug i undervisning og samvær med børn. Se mere: https://www.jenspetermadsen.dk/en-dreng-med-en-livlig-fantasi/

Et foredrag eller en Workshop for lærere og pædagoger med udgangspunkt i bogen ”Lige ud af hovedet og uden bog” som Jens Peter udgav i 2017 på forlaget Underskoven. Bogen er en udviklet og gennemprøvet model til. at lære den oprindelige tradition i en ny og aktuel form, som kan være til gavn for alle lærere, pædagoger og andre voksne, som ønsker at dyrke mere fortælling i deres undervisning og samvær med børn og unge. Se mere her https://www.jenspetermadsen.dk/lige-ud-af-hovedet-og-uden-bog/

Et foredrag om ”Dialogisk Fortælling” med børn. De fleste kender den skønne fornemmelse at børn begynder at fortælle personlige historier om alt det som optager og inspirerer dem i skolen, hjemmet eller i ferien. De færreste er opmærksomme på at det er muligt at skabe dialogisk fortælling, som kan være relevant i skolens fag og i det sociale liv i klassen. Jens Peter har eksperimenteret med og skrevet om dialogisk fortælling som metode. Læs mere https://www.jenspetermadsen.dk/dialogisk-fortaelling-artikel/

Inspirerende oplæg om fortælling som metode til faglige grupper af lærere og skolepædagoger i Kristendomskundskab, Historie, Biologi, Dansk, Billedkunst og Klasselærerfunktionen med udgangspunkt i den tradition og de historier, som Jens Peter mødte i sin egen barndom, erfaringer som lærer og seminarielærer og med reference til nutidens Fælles Mål. Se mere i Jens Peters omfattende repertoire af bibelhistorie, danmarkshistorier, eventyr, H. C. Andersen, barndomserindringer m.m.

Book Jens Peter Madsens foredrag på siden Pædagogen.dk    &   Din Skole

Historiefortæller Jens Peter Madsen har gennem et langt liv som lærer og seminarielærer anvendt mundtlig fortælling i sin undervisning og det pædagogiske arbejde med børn og unge.

Inspirationen og metoderne har han med fra sin egen barndom og skoletid. Her mødte han datidens tradition for at fortælle bibelhistorie, danmarkshistorie, naturhistorie, eventyr, sagn, myter m.m. som en central del af datidens undervisning og samvær i skolen.

Han opdagede ved et tilfælde, i sin egen lærergerning, den rige arv af historier og visuelle hukommelse, som fortællende bedstemødre og skolelærere havde givet ham, og som han til egen forbavselse kunne genkalde og anvende uden større besvær.

Med sit virke som fortællende lærer har han udviklet denne arv til en aktuel og moderne fortælleform, som griber store som små med forundring og begejstring. De ser alt det, som han fortæller, for deres eget indre blik og gribes af lyst til selv at fortælle.

Jens Peter har med sit engagement i fortællingen studeret narrativ pædagogik og didaktik, og han har afprøvet et utal af ideer og metoder, som han med stor glæde deler med kollegaer blandt lærere, skoleledere og pædagoger. Han har taget initiativ til og været ansvarlig for narrative projekter og udviklingsarbejder.

Han har skrevet og udgivet lærebogen ”Lige ud af hovedet og uden bog” på Forlaget Underskoven i 2017, og han har skrevet flere artikler og oplæg om narrativ pædagogik og læring i tidsskrifter.

Han er aktuel som blogger om ”Historiefortælling i Skolen” på YouTube, Facebook og på Storybox.dk, hvor han deler mange konkrete ideer og erfaringer med kollegaer.

Gør det selv historiefortælling

Herunder kan du følge Jens Peter Madsens virksomhed som igangsætter og inspiration for lærere og skolepædagoger over hele landet:

Facebook gruppen ”Historiefortælling i skolen” , hvor over 3000 lærere og skolepædagoger lader sig inspirere og deler ideer og erfaringer fra talrige faglige vinkler.

Indspillede fortællinger på Storybox.dk hvor professionelle fortællere og lærere deler et udvalg af deres historier i video og lyd, som må benyttes i undervisning og som inspiration for lærere, pædagoger, forældre og bedsteforældre